Miljø

NHE Biler A/S er en virksomhed der sælger og servicere køretøjer.

 

NHE Biler A/S ønsker at fremstå som en virksomhed, der er på forkant med udviklingen indenfor miljøområdet. Vi vil gerne være foregangsmænd for et renere miljø og drive virksomheden udfra miljønormer som gerne mere end opfylderlovens krav. Dette omfatter både miljøhensynet til medarbejder og vores omgivelser.

 

Vi ønsker via vores miljøledelsesystem, at reducere den miljøbelastning som vi skaber, samt at medvirke til forebyggelse af forurening.

 

NHE Biler A/S vil.

  • Optimere på energiforbrug og nedbringe CO2 påvirkning.      
  • Arbejde med kemistyring og kontrol af produkter.
  • Optimere affaldssortering og tænke genanvendelse.
  • Stille miljøkrav til leverandør og underleverandører.
  • Forpligtige sig til at overholde alle relevante lovmæssige krav.

NHE Biler A/S overholder relavant miljølovgivning og Toyota Earth Charter som formuleret at Toyota Car Corporation.

 

NHE Biler A/S er ISO1400 certificeret efter retningslinerne I DS/EN ISO 14001:2015